.

مقاله ها

چالش‌های جدی نیروهای امنیتی افغانستان

 

 

جان سوپکو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستاندر گزارشی به کنگره و وزارت دفاع امریکا پنج چالش عمده را در رابطه به قابلیت های نیرو های امنیتی افغانستان فهرست کرده و محدودیت دسترسی به نظارت این نیروها برای ارزیابی موثریت و نیازهای آنها را چالش شماره یک دانسته است.

او افزوده که مشاوران امریکایی با واحدهای کوچک اردوی افغانستان تماس‌های محدود یا غیرمستقیمی داشته‌اند که این امر باعث شده به گزارش‌های نهادهای دولت افغانستان به منظور ارزیابی قابلیت‌ها و آمادگی عملیاتی این نیروها تکیه شود.

به گزارش بازرس ویژه امریکا برای سازی افغانستان (سیگار)، کاهش نیروهای بین‌المللی در افغانستان، کاهش کیفیت داده‌های دست اول از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را نیز در پی داشته است. آقای سوپکو نبود اطلاعات مورد اعتماد در مورد شمار این نیروها را دومین چالش اصلی عنوان کرده و در گزارش خود نوشته که در حال حاضر نه امریکا و نه متحدان افغان نمی‌دانند که شمار واقعی این نیروها به چند می‌رسد.

همچنین مشخص نیست که چه تعداد آن‌ها در حال انجام وظیفه هستند و چه تعداد دیگر نیستند. در گزارش آمده که هرچند سقف تعیین شده برای تعداد کل نیروهای اردوی و پولیس افغانستان ۳۵۲ هزار است، اما هیچ‌گاهی این نیروها به این تعداد نرسیده است. سیگار سال گذشته هم گزارش داده بود که شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دقیق نیست که این امر شفافیت در مصرف کمک‌های امریکا به این نیروها را دشوار می‌کند.

آقای سوپکو دشواری پیمایش قابلیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را سومین چالش در برابر توسعه توانایی این نیروها دانسته و افزوده که این پیمایش از ۲۰۱۰ "در حال بدتر شدن" بوده است. به گزارش سیگار، در سال ۲۰۱۰ این نیروها "دارای توانایی عملیات مستقل" دانسته شده بودند، پس از آن "دارای توانایی کامل" و به دنبال آن "موثر با مشاوران" و "مستقل با مشاوران [خارجی]" ارزیابی شده بودند.

در گزارش سیگار آمده است: "بازرسان سیگار میزان عمده‌ای از عقب‌گرد در سطوح قابلیت واحدهای اردوی و پولیس [افغانستان] را دریافته‌اند".

از نظر آقای سوپکو، چالش دیگر محدودیت شفافیت در مصرف کمک‌های امریکا به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان است که از طریق بودجه دولت این کشور مصرف می‌شود. این کمک‌ها شامل حدود ۵ میلیارد دالر در سال می‌شود که ۸۰ درصد آن را امریکا می‌پردازد. به گزارش سیگار، کنگره امریکا از ۲۰۰۲ حدود ۶۸ میلیارد دالر را برای کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تصویب کرده است.

سیگار به کنگره و وزارت دفاع امریکا نوشته که در سال ۲۰۱۵امریکا به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دو میلیارد دالر کمک کرد که هدف از آن افزایش آزادی دولت افغانستان در مصرف‌ کمک‌ها است، اما این امر باعث کاهش کنترول امریکا بر نحوه مصرف این کمک‌ها و کاهش نظارت آن می‌شود.

به گزارش سیگار، این وضعیت باعث شده که ثبات پایدار در افغانستان مورد اعتماد نباشد، چرا که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تا سال‌های دیگر توانایی ایستادن بر پای خود را نخواهد داشت. دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش خود نوشته که وضعیت امنیتی این کشور "در حال بدتر شدن" است، در حالی که بازسازی امنیت افغانستان با بازسازی در سایر عرصه‌ها با هم مرتبطند.اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی