.

 

صدیقی صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری که در یک نشست خبری در کابل گفت که مطابق به طرح پنج سال آینده؛ هر سال ۱۰ درصد مصارف غیرضروری نیروهای امنیتی کاهش خواهد یافت. آقای صدیقی همچنان گفت که کوشش می‌شود منابعی را که از آن درست استفاده نمی‌شود و یا موثریت لازم را ندارد، از بدنه بوجه نهادهای امنیتی جدا کنند. او در عین حال تأکید کرد که تلاش صورت می‌گیرد تا این اقدام روی موثریت نهادهای امنیتی اثر منفی بر جای نگذارد.

سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفت که در یک یا دو سال آینده تلاش می‌شود که ادارات مربوط به نهادهای امنیتی به شبکه برق وصل شود. به گفته‌ی او، با این اقدام از خرید «تیل» به‌منظور تولید برق برای نیروهای امنیتی جلوگیری می‌شود. صدیقی همچنان علاوه کرد که حکومت برای مدیریت بودجه ملی، روی طرحی کار می‌کند تا براساس آن مصارف عمومی را نیز کاهش دهد.

آقای صدیقی تأکید کرد که هدف از این طرح تأمین بودجه عادی دولت از درآمدهای داخلی است. به گفته‌ی او، رییس‌جمهور اشرف غنی در این مورد با شش وزارت‌خانه بحث و گفتگو کرده است. این در حالی است که وزارت مالیه‌ی کشور حدود یک هفته پیش سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را برای تصویب به شورای ملی فرستاده است.

در این سند برای سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۴۲۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون افغانی بودجه تعیین شده است که از این میان ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد افغانی دیگر آن بودجه انکشافی است. در این سند همچنان پیش‌بینی شده است که تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، درآمد افغانستان به ۲۰۰ میلیارد افغانی برسد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی