.

 

بازرس عمومی دولت امریکا در زمینۀ بازسازی افغانستان، با انتشار گزارشی اعلام کرد که به رغم تلاش ها و پشتیبانی دولت امریکا، افغانستان گرفتار فساد و ارتش این کشورناتوان از مقابله با طالبان است. در این گزارش "جان سُپکو" تأکید می کند که حتا با حُسن نیت فوق العاده نیز نمی توان گفت که وضعیت افغانستان طی سال های گذشته بهبود یافته است.

گزارش "جان سُپکو" که در آستانۀ روی کارآمدن دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب امریکا منتشر شده هشت مانع اساسی را بر سر راه تلاش های امریکا برای بازسازی افغانستان برمی شمارد. مهمترین موانع به گفتۀ سُپکو عبارتند از ضعف نیروهای امنیتی افغانستان، فساد مزمن، ابهام در بودجۀ سالانه و همچنین رشد بی سابقۀ تولید تریاک در این کشور...

به گزارش رادیو فرانسه، "جان سُپکو" گفته است که طی پانزده سال گذشته دولت ایالات متحد امریکا از محل مالیات های شهروندان این کشور بیش از هزار میلیارد دالر در افغانستان هزینه و بیش از ۱۱۵ میلیارد دالر را فقط صرف بازسازی اقتصادی این کشور کرده است.

به گفتۀ "جان سُپکو" برغم این تلاش ها ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان به جای مقابله جدی با طالبان سرگرم "موش و گربه بازی" با آنان هستند. بازرس عمومی دولت امریکا افزوده است که از زمان خروج نیروهای ناتو از افغانستان، پلیس و ارتش این کشور هزاران نفر از اعضای خود را در جنگ با طالبان از دست داده اند.

به گفتۀ "جان سُپکو" ارتش افغانستان در بهترین حالت در مقابل طالبان موضع دفاعی دارد و به هیچ وجه برای جستجو و از میان بردن آنان ابتکار عمل را در دست نمی گیرد. به گفتۀ بازرس عمومی دولت امریکا،فرماندهان نظامی افغان در مورد وضعیت نفرات و قوای خود دروغ می گویند و حقوق های ده ها هزار سرباز غیرواقعی را که فقط بر روی کاغذ وجود دارند به جیب می زنند.

"جان سُپکو" افزوده است که ارتش افغانستان آنقدر فاسد است که فرماندهان طالبان به نیروهای شان توصیه می کنند که لوازم مورد نیاز خود را از قبیل سلاح و مهمات و سوخت از سربازان ارتش افغانستان خریداری کنند چون هم مطمئن تر است هم ارزانتر.

"جان سُپکو" گزینه های دولت جدید امریکا را در قبال افغانستان پیچیده و دشوار دانسته و گفته است که در صورت خروج باقی ماندۀ نیروهای امریکایی و ناتو از این کشور، حکومت کابل فرومی پاشد و در صورت استمرار حضور نظامی امریکا در افغانستان، خطر تداوم بن بست نظامی در این کشور حقیقتاً جدی است. هم اکنون بیش از هشت هزار نیروی امریکایی همچنان در افغانستان حضور دارند. برخی کارشناسان بعید نمی دانند که ارتش افغانستان در جنگ فرسایشی حاضر با طالبان عاقبت "آچمز" شده و در سال جدید میلادی متحمل شکستی بزرگ شود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی