.

 

 

گروه طالب‌ها با انتشار اعلامیه ای؛  انتخابات پارلمانی افغانستان را هدف نظامی اعلام کردند. طالب‌ها گفتند به کسانی که می‌خواهند از طریق تامین امنیت، این روند را موفق سازند، ‌حمله‌ خواهند کرد.  ظاهر اعلامیه‌ی طالبان به گونه‌ای ترتیب شده است که این گروه صرف به نظامیانی که امنیت مراکز رأی‌دهی را تامین می‌کنند، ‌حمله خواهد کرد، ‌اما روشن است که در نبود نیروهای امنیتی در مراکز رأی‌دهی هم آنان به راحتی به این مراکز حمله می‌کنند. ‌از فحوای اعلامیه‌ی طالب‌ها برمی‌آید که آنان کل انتخابات پارلمانی را یک روند نامشروع و خارجی عنوان کرده‌اند.

تردیدی نیست که انتخابات در کل فرایند غیرنظامی است. رأی‌دهنده، کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان انتخابات و ناظران انتخابات همه غیرنظامی اند. حمله به روند انتخابات جان تمام این غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد. حمله به نظامیانی که محل‌های رأی‌گیری را تامین امنیت می‌کنند، ‌جان تمام غیر نظامیانی را که در آن محل‌ها به عنوان رأی‌دهنده، کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و ناظر حضور دارند هدف می‌گیرد. نظامیانی که انتخابات را تامین امنیت می‌کنند، به هیچ وجه موجودات انتزاعی نیستند. این نظامیان با رأی‌دهنده‌گان، کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، ‌ناظران و دیگر غیرنظامیان در تماس و تعامل می‌باشند.

این گروه قبلاً اعلام کرده بود که به غیرنظامیان حمله نمی‌کند. آنان باری به یکی از رسانه‌های امریکایی گفتند که از شمار حمله‌های انتحاری‌شان کاسته‌اند، ‌تا از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنند. اما اعلام انتخابات به عنوان یک هدف نظامی در تضاد با تعهد طالب‌ها مبنی بر هدف قرار ندادن غیرنظامیان است. 

دوام جنگ، تلاش‌ برای حمله به انتخابات، محروم‌سازی کشور از سرمایه‌گذاری، ‌آبادانی و رشد اقتصادی مصداق روشن دشمنی با میهن است. کسانی که در این راستا تلاش می‌کنند، ‌هم‌پیمان آنانی هستند که یک افغانستان پیش‌رفته و توانا را نمی‌خواهند. برای طالب‌ها صرف باورهای ایدیولوژیک شان اهمیت دارد و بس. آنان فراتر از آرمان‌های ایدیولوژیک‌شان به چیز دیگر نمی‌اندیشند. کشورهایی که از طالب‌ها حمایت می‌کنند هم غیر از ویرانی افغانستان چیز دیگری نمی‌خواهند. تلاش طالب‌ها برای حمله به روند انتخابات و اعلام این روند به عنوان یک هدف نظامی، ‌نشان می‌دهد که روایت آشتی و تلاش‌های سیاسی برای پایان جنگ با مشکل جدی روبه‌رو است. افکار طالبان تغییر نکرده است.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی